RODO

OFERTA

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez OPW POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamiany 8 LU202, 02-786 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych klientów i osób reprezentujących klientów

 • Administratorem danych osobowych jest OPW POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamiany 8 LU202, 02-786 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000802498, NIP 9512490058 („OPW Poland Sp. z o.o.”).
 • Dane osobowe są przetwarzane dla celów:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacji umowy, jaka łączy OPW Poland Sp. z o.o. z klientem
  b) art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – wykonywania bieżącej współpracy pomiędzy OPW a klientem
  realizacji prawnie usprawiedliwionych celów OPW Poland Sp. z o.o., tj. nawiązywania kontaktów z klientem lub osobami reprezentującymi klienta
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z OPW Poland Sp. z o.o.
 • Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
 1. Firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz OPW Poland Sp. z o.o.,
 2. Banki i instytucje świadczące obsługę finansową OPW Poland Sp. z o.o.,
 3. Kancelarie prawne świadczące obsługę prawną OPW Poland Sp. z o.o.,
 4. Firmy transportowe lub kurierskie i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie łańcuchem dostaw OPW Poland Sp. z o.o.,
 5. Centra logistyczne i magazynowe, zapewniające wsparcie i zarządzanie procesami logistycznymi oraz gospodarką magazynową OPW Poland Sp. z o.o.,
 6. Firmy produkujące i dostarczające produkty do OPW Poland Sp. z o.o. oraz z ramienia i w imieniu OPW Poland Sp. z o.o.,
 7. Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury OPW Poland Sp. z o.o.,
 8. Firmy zajmujące się obsługą marketingową OPW Poland Sp. z o.o.

 

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego (okres przedawnienia roszczeń) lub ustawy o rachunkowości.
 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, OPW Poland Sp. z o.o. informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 • OPW Poland Sp. z o.o. informuje o prawie do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania oraz do sprzeciwu odnośnie przetwarzania.
 • OPW Poland Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kierowców i osób dostarczających oraz odbierających towar z siedziby lub magazynów OPW POLAND SP. Z O. O.

 

 • Administratorem danych osobowych jest OPW POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamiany 8 LU202, 02-786 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000802498, NIP 9512490058 („OPW Poland Sp. z o.o.”).
 • Dane osobowe są przetwarzane dla celów:

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji umowy, jaka łączy OPW Poland Sp. z o.o. z klientem, której postanowienia wskazują osobę uprawnioną do odbioru towaru

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – wykonywania bieżącej współpracy pomiędzy OPW Poland Sp. z o.o. a klientem oraz osobą uprawnioną do odbioru towaru,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO- realizacji prawnie usprawiedliwionych celów OPW Poland Sp. z o.o., tj. zapewnienie bezpieczeństwa odbioru towarów, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby OPW Poland Sp. z o.o. oraz magazynów OPW Poland Sp. z o.o., przy czym dane osobowe mogą być rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru towarów od OPW Poland Sp. z o.o.

Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
a) Firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz OPW Poland Sp. z o.o.,
b) Kancelarie prawne świadczące obsługę prawną OPW Poland Sp. z o.o.,
c) Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury OPW Poland Sp. z o.o.

d)Firmy transportowe lub kurierskie i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie łańcuchem dostaw OPW Poland Sp. z o.o.,

e) Centra logistyczne i magazynowe, zapewniające wsparcie i zarządzanie procesami logistycznymi oraz gospodarką magazynową OPW Poland Sp. z o.o.,

f) Firmy produkujące i dostarczające produkty do OPW Poland Sp. z o.o. oraz z ramienia i w imieniu OPW Poland Sp. z o.o.,

g) Banki i instytucje świadczące obsługę finansową OPW Poland Sp. z o.o.,

h) Firmy zajmujące się obsługą marketingową OPW Poland Sp. z o.o.

 

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego (okres przedawnienia roszczeń) lub ustawy o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych.
 • OPW informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 • OPW informuje również o prawie do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania oraz do sprzeciwu odnośnie przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • OPW informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych

 

wysoka jakość obsługi

przystępne ceny

możliwość odbioru na terenie całego kraju

odpowiednie certyfikaty, atesty i zezwolenia