Szkolenia BHP

OFERTA

SZKOLENIE BHP – PODSTAWOWE INFORMACJE

 Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnego wykonywania pracy, a także organizacji i przeprowadzania okresowego szkolenia BHP. Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w firmach o najniższej kategorii ryzyka. 

Szkolenie może się odbywać w formie instruktarzu, kursu oraz kursu online.

Szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy muszą odbywać się w miejscu, gdzie pracownik będzie wykonywał swoja pracę przed jej rozpoczęciem.  

UWAGA! Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenie to powinno stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

WYSOKOŚĆ KAR

Według art. 283. § 1. każda osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kierująca pracownikami czy innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł. 

Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z nową Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy istnieje możliwość podniesienia powyższych kwot w przypadku osób niedopełniających swoich obowiązków w kwestii szkoleń BHP więcej niż jeden raz.  

 Jeśli sprawa dotycząca zaniedbań odnośnie szkoleń BHP trafi do sądu, 

– przedsiębiorcy grozi każdorazowo za takie wykroczenie kara w wysokości 10 000 zł, 

– a dla osób prawych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 50 000zł.

Jeśli kara finansowa nakładana jest wielokrotnie, każdorazowo może ona wynieść do 50 000 zł, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej, nawet 200 000 zł. 

Ponadto pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kara pozbawienia wolności stosowana jest głownie w sytuacjach, gdy wypadek w pracy lub w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, następuje w wyniku zaniedbań pracodawcy, np. poprzez niedostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej, nieprzestrzeganie zasad BHP na terenie zakładu oraz nieprzeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 JAK UNIKNĄĆ KAR ZA NIEPRZESTRZEGANIE BHP  

By uniknąć poniesienia kar z tytułu niedopełnienia obowiązków i nieprzestrzegania zasad BHP, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto należy zadbać o prawidłowe przeszkolenie pracowników odpowiednią odzież ochronną oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa.  Należy również dokonywać regularnych przeglądów urządzeń i maszyn wykorzystywanych w firmie. 

Ponadto dbać o porządek w miejscu pracy, szczególnie w miejscach tras ewakuacyjnych. 

A przede wszystkim regularnie dokonywać oceny ryzyka na stanowiskach oraz zachowywać zdrowy rozsądek.   

By zwiększyć poziom świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, proponujemy Państwu usługi naszej firmy. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie BHP, dzięki czemu skutecznie pomagamy pilnować terminów oraz edukujemy w zakresach prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.  

Zarówno pracodawca, jak i pracownik zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

By pomóc Państwu zadbać o Bezpieczeństwo i Higienę pracy, przygotowaliśmy dla Państwa szereg narzędzi, szkoleń i udogodnień.  

Nasi pracownicy, profesjonalnie wykonają dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, sprawdzą ergonomię miejsc pracy, przeprowadzą szkolenia zarówno te obowiązkowe jak i dobrowolne (skonstruowane wedle Państwa indywidualnych potrzeb). 

Ponadto dokonany analizy dokumentów oraz w Państwa imieniu poprowadzimy rejestry i kalendarz szkoleń BHP. 

  

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA NASZYCH USŁUG  

 

Zapytaj o ofertę: biuro@opwpoland.pl 

Z poważaniem 

Barbara Jastrzębska

Starszy inspektor ds. BHP  

Tel +48 508 11 72 72

 

 

 

wysoka jakość obsługi

przystępne ceny

możliwość odbioru na terenie całego kraju

odpowiednie certyfikaty, atesty i zezwolenia