Szkolenia BHP i uprawnienia UDT

OFERTA

KURS DLA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH UDT

Cel szkolenia

Celem kursu dla operatorów wózków widłowych jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do obsługi wózków widłowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG .

Kurs przygotowuje, także kursantów do egzaminu przeprowadzanego przez Urzędu Dozoru Technicznego.

Dodatkowo kursanci, którzy będą obsługiwali wózki jezdniowe z napędem LPG mogą uzyskać uprawnienia do wymiany butli.

Tematyka szkolenia

 1. Przedstawienie wiadomości o dozorze technicznym:
 • główne zadania Urzędu Dozoru Technicznego
 • prawa pracowników Urzędu dozoru Technicznego
 1. Wyjaśnienie zasad budowy i pracy wózków widłowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG.
 2. Wyjaśnienie zasad eksploatacji wózków widłowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG.
 3. Wyjaśnienie zasad prawidłowej obsługi układu manewrowego wózka widłowego.
 4. Przedstawienie bezpiecznych zasad poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy.
 5. Wyjaśnienie zagrożeń występujących podczas pracy oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązujących w czasie obsługi wózków widłowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG.
 6. Zajęcia praktyczne – umożliwiające sprawdzenie zdobytej teorii w praktycznym zastosowaniu oraz pozwalające poznać pracę na konkretnym typie wózka widłowego.

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych podzielone zostało na dwa etapy:

 1. Teoretyczny – szkolenie w zależności od liczebności i potrzeb.
 2. Praktyczny – w tym szkolenie z wymiany butli gazowych LPG w wózku widłowym zgodnie z potrzebami.

 

Szkolenie kończy się przystąpieniem do egzaminu przed komisją państwową – przed przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Szkolenie oraz egzamin może odbywać się w Państwa zakładzie pracy lub w naszym ośrodku.

 

Szkolenie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań związanych z aktualnym stanem epidemiologicznym.

 

Organizatorem szkolenia jest renomowany ośrodek edukacyjny specjalizujący się również w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

 

Koszt szkolenia na terenie: 849,00 zł/osoba

(cena zawiera: opłata egzaminacyjna UDT, materiały dydaktyczne, obsługa wniosków, reprezentacja przed UDT)

(usługa zwolniona z podatku vat) (cena może ulec zmianie w przypadku szkoleń poza Warszawą)

 

wysoka jakość obsługi

przystępne ceny

możliwość odbioru na terenie całego kraju

odpowiednie certyfikaty, atesty i zezwolenia